Profil Zadavatele - Městský obvod Hrabová . ' - NEAKTIVNÍPROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60054732
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová (https://www.tenderarena.cz/profily/mobhrabova)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobhrabova
« Zpět na vypsané VZ

„Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšíření školní družiny“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000003
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  užší řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy školního bytu v 1. PP a prostor stávající družiny v 1. NP, pro rozšíření kapacit školní družiny (včetně vlastního hygienického zázemí a jejího provozního oddělení od prostor základní školy). Jedná se o změnu užívání řešených prostor v objektu ZŠ – přesun učebny, kabinetu a školní družiny.
 • Předpokládaná hodnota
  10 300 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  15.4.2019 14:01:33
 • Poslední změna
  26.8.2019 13:20:55, Svatava Králová
 • Lhůta pro podání nabídek
  2.7.2019 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Králová Svatava, tel: 599420119, skralova@ostrava-hrabova.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)